Opslag

Een gegevensdrager is een opslagmedium, een fysiek voorwerp waarop gegevens zijn opgeslagen of kunnen worden opgeslagen.

Enig resultaat